SẢN XUẤT THỬ 02 GIỐNG LÚA MỚI RD71 VÀ AD61 CÓ NGUỒN GỐC TỪ THÁI LAN, NGẮN NGÀY NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CAO (Đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở năm 2019)

Giống lúa là một trong những cơ sở quan trọng trong việc tăng năng suất, sản lượng lương thực. Trong thực tiễn sản xuất ở nhiều địa phương cho thấy nếu có cơ cấu giống phù hợp với điều kiện tự nhiên và sử dụng loại giống có độ thuần cao, phẩm chất giống tốt thì có khả năng làm tăng năng suất từ 15-20% hoặc cao hơn. Muốn tạo ra bước nhảy vọt về năng suất và sản lượng lương thực, đảm bảo an ninh lương thực, góp phần vào việc thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Tháp thì việc đưa các giống lúa mới vào sản xuất có khả năng cho năng suất cao thích hợp với điều kiện khí hậu, đất đai và kỹ thuật canh tác của từng địa phương là vấn đề không thể thiếu.

Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất nhân rộng 02 giống lúa mới RD71 và AD61 (COKHO 61) có nguồn gốc từ Thái Lan, ngắn ngày năng suất chất lượng cao tại huyện Hồng Ngự và Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp” được thực hiện.

* Giải pháp thực hiện:

– Giống lúa sản xuất thử: 02 giống lúa RD71 và AD61 (COKHO 61), số lượng: 2,4 kg/giống.

– Giống đối chứng: giống Đài Thơm 8.

– Diện tích: Mỗi giống 200 m2/điểm/giống, tổng diện tích 600 m2/điểm.

– Mô hình trình diễn thực hiện theo quy trình kỹ thuật theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-55: 2011 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lúa đối với sản xuất thử (khảo nghiệm sản xuất).

* Hiệu quả đạt được:

* Kết luận

Kết quả phân tích các chỉ tiêu nông học và đánh giá phẩm chất hạt gạo trong mô hình, một số đặc tính của 02 giống lúa Thái Lan mới RD71 và AD61 so với giống Đài thơm 8 là tương đương nhau.

Qua mô hình này có thể khuyến cáo bà con nông dân sử dụng 02 giống lúa mới AD 61, RD 71 để sản xuất, với quy trình kỹ thuật tương tự như giống Đài thơm 8. Tuy nhiên, vụ mùa sản xuất thích hợp nhất và cho năng suất tốt nhất là vụ Đông-Xuân.

Ths. Lê Ngọc Hoa

Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ CaoĐồng Tháp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *