GIỚI THIỆU – TỔNG QUAN

* Thông tin chung:

– Địa chỉ: ĐT 848, ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp.

– Điện thoại và Fax: 02773.873.750

– Email: [email protected]

I. Vị trí:

– Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Giống nông nghiệp theo Quyết định số 16/QĐ-UBND-TL, ngày 05/3/2014 của UBND Tỉnh Đồng Tháp. Là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu, tự chủ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp;

– Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.

II. Chức năng, nhiệm vụ:

(1) Nghiên cứu, lai tạo, tuyển chọn, lưu giữ, du nhập, khảo nghiệm, trình diễn giống cây trồng, thủy sản; ứng dụng, tiếp nhận, nhân rộng, tư vấn và chuyển giao công nghệ mới về giống cây trồng, thủy sản vào phục vụ sản xuất nông nghiệp.

(2) Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển sản xuất giống cây trồng, giống thủy sản.

(3) Sản xuất và cung ứng giống cây trồng, giống thủy sản.

(4) Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng và Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) đối với một số loại giống cây trồng, thuỷ sản  chủ lực của Tỉnh.

(5) Triển khai ứng dụng thành tựu KH & CN trong và ngoài nước, nhân rộng các kết quả của đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm đã được nghiệm thu vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và đời sống.

(6) Hỗ trợ các tổ chức cá nhân thực hiện dự án khởi nghiệp nông nghiệp.

III. Tổ chức bộ máy:

– Tổng biên chế: 71. Trong đó: 45 biên chế chính thức (05 thạc sĩ, 26 kỹ sư/cử nhân, 14 cao đẳng/trung cấp), 26 hợp đồng và 10-15 công nhân.

– Gồm 4 phòng và 3 trại trực thuộc.

IV. Năng lực hoạt động:

Hoạt động chủ lực của đơn vị là nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất và cung ứng giống hoa kiểng, cây ăn trái, rau màu, cây lâm nghiệp, giống thủy sản.

Trung tâm đang sở hữu:

– Hệ thống nhà lưới, nhà màng theo công nghệ Israel, khu trưng bày hoa kiểng và dịch vụ sản xuất công nghệ cao trên 1 ha tại Trại Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc.

– Phòng nuôi cấy mô được trang bị khá hiện đại, đặt tại xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc.

– Phòng Chứng nhận chất lượng giống cây trồng được Bộ NN-PTNT chỉ định, đặt tại Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc.

– 423 ha đất khoán chuyên sản xuất lúa giống; 680 ha rừng tại Trại Động Cát, huyện Tháp Mười.

– 26,8 ha đất với hệ thống ao hồ và trang thiết bị tương đối hoàn chỉnh phục vụ công tác nghiên cứu, chọn lọc, lai tạo, sản xuất và cung ứng các loại bố mẹ và giống thuỷ sản tại Trại Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh.

Rất hân hạnh được quan hệ, hợp tác, liên doanh, liên kết với các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước về lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cao trong sản xuất và cung ứng giống hoa kiểng, cây trồng, thủy sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *