TRẠI NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM NÔNG NGHIỆP BÌNH THẠNH

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

– Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất giống bố mẹ và qui trình sản xuất đối với loại thủy sản, cây trồng chủ lực phù hợp với điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp của Tỉnh; nhập giống, chọn, tạo giống theo hướng lưu giữ và phát triển các đặc tính tốt, phù hợp thị hiếu của thị trường;

– Tiếp nhận, chuyển giao công nghệ mới trong sản xuất thủy sản và giống cây trồng;

– Liên kết, hợp tác nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và phát triển giống thủy sản, giống cây trồng;

– Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án khởi nghiệp trong nông nghiệp.

 

Mọi chi tiết giao dịch, hợp tác sản xuất và nghiên cứu xin vui lòng liên hệ:

Trại Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Bình Thạnh.

Địa chỉ: số 806, ấp Bình Tân, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 02773.929.455    – Email: traigiongbinhthanh

Ông Phạm Hoàng Dũng – Trưởng Trại.

Điện thoại: 0913141799        – Email: phamhoangdung1964@gmail.com

Bà Lê Thị Kiều Trang – Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: 0918515145        – Email: kieutrang1973@gmail.com

 XIN HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÍ KHÁCH HÀNG

 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT

Cung ứng đến khách hàng theo hợp đồng đặt hàng

CÁ TRA BỘT & CÁ TRA HƯƠNG – Pangasianodon hypophthalmus Sauvage 1878

TIÊU CHUẨN CÁ TRA BỐ MẸ

Nguồn gốc:

– Cá được chọn lọc di truyền của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II.

– Cá có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn 15-20%.

TIÊU CHUẨN CÁ TRA BỘT

Đạt Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9963:2014 về Cá nước ngọt – Cá tra

– Có khả năng bắt được mồi bên ngoài

– Hoàn chỉnh, tỷ lệ dị hình nhỏ hơn hơn 2% tổng số

– Cơ thể trong, có sắc tố nhạt trên thân

– Bơi nhanh nhẹn, hướng quang

– Từ 20 giờ đến 24 giờ (ở nhiệt độ 28-30°C), khi đã hết noãn hoàn

– Không có dấu hiệu bệnh lý.

 TIÊU CHUẨN CÁ TRA HƯƠNG

Đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9963:2014 về Cá nước ngọt – Cá tra

– Cân đối, không bị sây xát, không mất nhớt, cỡ cá đồng đều, tỷ lệ cá dị hình nhỏ hơn 1% tổng số

– Hồng, xám sáng

– Bơi nhanh nhẹn theo đàn, thường ngoi lên đớp khí

– Không có dấu hiệu bệnh lý.

 

Cung ứng đến khách hàng theo hợp đồng đặt hàng

CÁ SẶC RẰN BỐ MẸ, CÁ BỘT & CÁ GIỐNG Trichogaster pectoralis Regan 1909

 TIÊU CHUẨN CÁ SẶC RẰN BỐ MẸ

Nguồn gốc:

Cá được chọn lọc từ kết quả khoa học Đề tài cải thiện giống của Khoa Thủy sản – Đại học Cần Thơ.

TIÊU CHUẨN CÁ SẶC RẰN BỘT

Đạt Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9586:2014 về Cá nước ngọt – Cá sặc rằn

– Đã tiêu hết noãn hoàn và bắt đầu ăn được mồi bên ngoài

– Cơ thể đã hoàn chỉnh, chủ động bơi lội

– Bơi nhanh nhẹn quanh thành dụng cụ chứa cá (chậu, chén, bát), có tính hướng quang, có phản ứng với tiếng động khi gõ nhẹ vào thành dụng cụ chứa cá bột

– Không có dấu hiệu bệnh lý, cỡ cá đồng đều, tỷ lệ dị hình trong đàn không quá 2%.

 TIÊU CHUẨN CÁ SẶC RẰN GIỐNG

Đạt Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9586:2014 về Cá nước ngọt – Cá sặc rằn

– Cỡ cá đồng đều, cân đối, vây vảy hoàn chỉnh, không sây xát, không mất nhớt, màu sắc tươi sáng

– Nhanh nhẹn, bơi theo đàn, phản ứng nhanh với tiếng động, ánh sáng

– Không có dấu hiệu bệnh lý, khi bắt buộc xét nghiệm không nhiễm những bệnh nguy hiểm của loài, tỷ lệ dị hình không lớn hơn 1%.

 

Cung ứng đến khách hàng theo hợp đồng đặt hàng

CÁ ĐIÊU HỒNG CÁ BỘT & CÁ GIỐNG – Oreochromis sp

 TIÊU CHUẨN CÁ ĐIÊU HỒNG BỐ MẸ

 Nguồn gốc:

Cá được chọn lọc di truyền của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II

 TIÊU CHUẨN CÁ ĐIÊU HỒNG BỘT

Đạt Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9586:2014 về Cá nước ngọt – Cá điêu hồng

– Đã tiêu hết noãn hoàn và bắt đầu ăn được mồi bên ngoài.

– Cơ thể đã hoàn chỉnh, chủ động bơi lội.

– Bơi nhanh nhẹn quanh thành dụng cụ chứa cá (chậu, chén, bát), có tính hướng quang, có phản ứng với tiếng động khi gõ nhẹ vào thành dụng cụ chứa cá bột.

– Không có dấu hiệu bệnh lý, cỡ cá đồng đều, tỷ lệ dị hình trong đàn không quá 2%.

 TIÊU CHUẨN CÁ ĐIÊU HỒNG GIỐNG

 

Đạt Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9586:2014 về Cá nước ngọt – Cá điêu hồng

– Cỡ cá đồng đều, cân đối, vây vảy hoàn chỉnh, không sây xát, không mất nhớt, màu sắc tươi sáng

– Nhanh nhẹn, bơi theo đàn, phản ứng nhanh với tiếng động, ánh sáng

– Không có dấu hiệu bệnh lý, khi bắt buộc xét nghiệm không nhiễm những bệnh nguy hiểm của loài, tỷ lệ dị hình không lớn hơn 1%.