TRUNG TÂM ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG THÁP HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO HOA KIỂNG NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHỮNG NĂM TIẾP THEO In Email
Tin trong ngành

Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp, mà trong đó hoa kiểng là một trong năm ngành hàng chủ lực của đề án, có lợi thế truyền thống cần tập trung đầu tư phát triển. Từ đó lãnh đạo tỉnh đã có chủ trương xây dựng TTUDNNCNC và đặt tại làng hoa Sa Đéc nhằm phục vụ cho việc phát triển làng hoa xứng tầm là một trong những làng hoa tiêu biểu nhất của vùng ĐBSCL.

Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm là nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các giống hoa kiểng cung cấp cho nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh;  ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất hoa kiểng, làm giảm giá thành, tăng chất lượng sản phẩm hoa kiểng chuyển giao cho nông dân áp dụng

- Qua 2 năm hoạt động chính thức, Trung tâm đã đẩy mạnh năng lực cung ứng cây giống hoa cấy mô từ 80 ngàn cây lên 400-500 ngàn cây/năm. Tập trung các giống hoa đang trồng phổ biến như: Đồng tiền, Tiểu la Lan, Dendro, Mokara, dứa Diễm phúc, Lan ý, Cúc mâm sôi, cúc Đài loan, cúc Tiger ...

- Các giống hoa mới đang có nhu cầu thị trường cao: Đồng tiền mini, Cúc mini, Hướng dương mini Hà Lan, sống đời kép Nhật, Dạ yến thảo ... từng bước được khảo nghiệm nhân rộng.

- Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ nhà màng, nhà lưới, nhà kín vào sản xuất với những trang thiết bị kỹ thuật công nghệ cao như hệ thống cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, mưa, gió, ẩm độ được điều khiển tự động theo nhu cầu phát triển của cây. Làm cơ sở cho người dân nghiên cứu áp dụng vào sản xuất.

- Liên kết với nông dân nhân giống cấy mô một số giống hoa mới: Nhận những cây hoa mới từ nông dân mang đến để nghiên cứu nhân giống cấy mô và giao lại cho nông dân đó độc quyền kinh doanh do hoa mình mang đến.

- Liên kết với các Doanh nghiệp nhân giống, trồng trình diễn, khảo sát các loại hoa kiểng mới:

+ Cung cấp giống và xây dựng mô hình trình diễn cây dược liệu Bồ công anh với Công ty TNHH P&K, sau đó Công ty đầu tư cho nông dân sản xuất và bao tiêu sản phẩm để chế biến trà, cà phê bán ra thị trường.

+ Liên kết với một Doanh nghiệp từ TPHCM trồng khảo sát khả năng thích nghi tại Đồng Tháp của cây cúc Đại đóa trắng Nhật, nếu thành công, Doanh nghiệp sẽ đầu tư cho nông dân Đồng Tháp sản xuất và bao tiêu để xuất khẩu sang Nhật và Hàn Quốc. Bước đầu đã chứng tỏ được khả năng thích nghi, đang thương lượng với Doanh nghiệp để đầu tư bao tiêu xuất khẩu.

- Chuyển giao kỹ thuật nhân giống cấy mô và trồng, xử lý ra hoa cho cán bộ kỹ thuật một số tỉnh như Bình Định, Hậu Giang ....

Định hướng cho những năm tiếp theo, Trung tâm tập trung vào một số lĩnh vực sau:

- Ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao vào nhân giống, trồng, chăm sóc, xử lý ra hoa và bảo quản hoa đáp ứng nhu cầu thị trường ...

- Định hướng mỗi năm sẽ tung ra thị trường 1-2 giống hoa mới, đẩy mạnh nhân giống cấy mô những giống hoa phổ biến mà thị trường đang cần từ 1-2 triệu cây/năm.

- Liên kết với Hàn Quốc, Israel tiến tới trao đổi các giống hoa mới mà hai bên đang có.

- Triển khai thực hiện dự án Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất một số chủng loại hoa chủ lực tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020” tập trung xây dựng mô hình nhân giống và sản xuất 5 loại cây: Lan Hồ điệp, Lan Ngọc điểm, Cúc, Hồng, Thược dược.

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Phước

Giám đốc  trung tâm

 

  

Chứng nhận

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hiện có 81 khách Trực tuyến
Tien Con Ga Bán Tiền Cổ Tiền Xu Gà