Hoa đồng tiền lùn

35,000

Tình trạng: Còn hàng

Trung Tâm Ứng Dụng Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Tỉnh Đồng Tháp