Cá tra bột

Đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9963:2014 về Cá nước ngọt – Cá tra

– Cân đối, không bị sây xát, không mất nhớt, cỡ cá đồng đều, tỷ lệ cá dị hình nhỏ hơn 1% tổng số

– Hồng, xám sáng

– Bơi nhanh nhẹn theo đàn, thường ngoi lên đớp khí

– Không có dấu hiệu bệnh lý.