'Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản vô giá của dân tộc' In Email
Thư giãn

Sáng 18/5, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc.

"Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư khẳng định, giá trị thực tiễn cao đẹp của tư tưởng Hồ Chí Minh là ở chỗ gắn bó chặt chẽ với cuộc sống, "nói đi đôi với làm". Bác luôn căn dặn, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

"Cùng với việc đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chúng ta phải quyết tâm thực hiện di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng "lớp người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội", một thế hệ người Việt Nam có lòng yêu nước, có đức, có tài...", Tổng bí thư phát biểu.

Cũng trong sáng 18/5, đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xuân Hoa

Theo VnExpress

An Phong (st)

 

  

Chứng nhận

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hiện có 132 khách Trực tuyến
Tien Con Ga Bán Tiền Cổ Tiền Xu Gà