Cơ cấu tổ chức In Email
Giới thiệu
* Ban Giám đốc:

- Giám đốc: Phạm Hữu Phước ĐT: 0913.676018

- Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Hùng ĐT: 0915321949

* Phòng Kế toán - Tổng hợp:

- Phó Trưởng phòng phụ trách: Mai Thị Thu Hà ĐT: 0913.967.506

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Bình ĐT: 0939 546 369

* Phòng Kiểm nghiệm:

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Loan ĐT: 01245.409788

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Cẩm Loan ĐT: 0975. 097768

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Khắc Can ĐT: 0985.777027

* Phòng Nghiên cứu & CGCN:

- Trưởng phòng: Lê Ngọc Hoa ĐT: 0913.658536 – 0277 6512 777

* Phòng Công nghệ sinh học:

- Phó trưởng phòng: Ngô Thị Hồng Hương ĐT: 01669301602

* Trại ứng dụng, thực nghiệm cây trồng An Phong:

- Phó trưởng trại phụ trách: Bùi Phạm Trần Minh ĐT: 0986550227

* Trại thực nghiệm nông lâm nghiệp Động Cát:

- Trưởng trại: Đinh Công Điềm ĐT: 0919660463 – 067.3956314

- Phó trưởng trại: Phạm Công Minh ĐT: 0917.223624

* Trại ứng dụng và chuyển giao CNC Tân Khánh Đông:

- Trưởng trại: Nguyễn Thanh Hùng ĐT: 0909.191488 – 0277.3766205

- Phó trưởng trại: Phạm Hữu Phúc ĐT: 0917.268521

- Phó trưởng trại: Phạm Thị Xuân Quyên ĐT: 0936.242735

 

  

Chứng nhận

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hiện có 157 khách Trực tuyến
Tien Con Ga Bán Tiền Cổ Tiền Xu Gà