CÁC PHÒNG TRẠI TRỰC THUỘC

I. Ban Lãnh đạo:

– Giám đốc: Phạm Hữu Phước, điện thoại: 0913.676.018

Email: phamhuuphuocnncnc@gmail.com

– Phó Giám đốc kiêm Trưởng trại Tân Khánh Đông:

Nguyễn Thanh Hùng, điện thoại: 0915.321.949

Email: thanhhung.630111@gmail.com

II. Các phòng chức năng:

– Phòng Tổng hợp:

Phó trưởng phòng phụ trách: Mai Thị Thu Hà, SĐT: 0913.967.506

– Phòng Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ:

Trưởng phòng: Th.s Lê Ngọc Hoa, SĐT: 0913.658.536

– Phòng Công nghệ Sinh học:

Phó trưởng phòng: Th.s Ngô Thị Hồng Hương, SĐT: 0369.301.602

– Phòng Quản lý chứng nhận chất lượng giống cây trồng:

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Loan, SĐT: 0845.409.788

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Cẩm Loan, SĐT: 0975.097.768

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Khắc Can, SĐT: 0985.777.027

III. Các Trại trực thuộc:

– Trại Ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao Tân Khánh Đông (Trại Tân

   Khánh Đông):

Trưởng trại: (PGĐ kiêm nhiệm)

Phó trưởng trại: Phạm Hữu Phúc, SĐT: 0917.268.521

Phó trưởng trại: Th.s Phạm Thị Xuân Quyên, SĐT: 0936.242.735

– Trại Thực nghiệm nông lâm nghiệp Động Cát (Trại Động Cát):

Trưởng trại: Đinh Công Điềm, SĐT: 0919.660.463

– Trại Nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp Bình Thạnh (Trại Bình Thạnh):

Trưởng trại: Phạm Hoàng Dũng, SĐT 0913.141.799