Trung tâm UDNNCNC Đồng Tháp tổ chức tập huấn” chuyển giao kỹ thuật sinh sản sặc rằn”

Sáng ngày 14/8/2018 tại Trung tâm Giống Thủy sản, Bình Thạnh đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn “chuyển giao kỹ thuật sinh sản sặc rằn” do Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Đồng Tháp phối hợp với PGs.TS Dương Nhựt Long, Khoa thủy sản Trường Đại học Cần Thơ thực hiện. Thời gian lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày (14 – 17/08/2018).

Tham dự lớp tập huấn có sự tham dự của ông Phạm Hữu Phước – Giám đốc Trung tâm UDNNCNC Đồng Tháp; PGs.TS Dương Nhựt Long – Khoa thủy sản Trường Đại học Cần Thơ; ông Phạm Hoàng Dũng – PTP. Phòng chăn nuôi – Trung tâm Khuyến nông; đại diện Chi cục Thủy sản; cùng các CBKT của Trung tâm Giống Thủy sản và 10 hội viên nuôi cá sặc rằn điển hình đến từ xã Láng Biển, huyện Tháp Mười và xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh.

Dựa trên kết quả nghiên cứu của PGs.TS Dương Nhựt Long với đề tài “Cải thiện giống cá sặc rằn bằng phương pháp chọn lọc” tạo ra dòng cá sặc rằn có sự đa dạng di truyền cao, sức sinh sản tốt, chất lượng giống đạt tỉ lệ sống cao, cá nuôi thương phẩm phát triển nhanh và kích thước lớn đã được nghiệm thu của Sở Khoa Học và Công Nghệ Đồng Tháp. Lớp tập huấn nhằm mục đích giúp cho các cán bộ kỹ thuật chuyên ngành và một số ngư dân chuyên nuôi cá sặc rằn nắm vững các qui trình kỹ thuật ương giống và nuôi thương phẩm cá sặc rằn đạt hiệu quả cao.

Trong ngày đầu tiên, các học viên được thảo luận trao đổi lý thuyết, chia sẽ kinh nghiệm với nhau về kỹ thuật chọn lọc, sản xuất giống cá sặc rằn và thực hành kích thích sinh sản cá bằng phương pháp tiêm kích dục tố HCG, não thùy thể cá chép.

Ảnh: Hướng dẫn kỹ thuật, thực hành nuôi đẻ và ương giống cá sặc rằn đạt tiêu chuẩn chất lượng cao.

Sau khi lớp tập huấn kết thúc, Trung tâm sẽ tiến hành hướng dẫn người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xây dựng mô hình nuôi cá sặc rằn thương phẩm, chất lượng cao theo qui mô hợp tác xã, đảm bảo giá thành ổn định đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cũng như mở ra hướng mới giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

 

Phòng NC&CGCN

                                                                                                NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG