Monthly Archives: Tháng Mười 2019

TRẠI NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM NÔNG NGHIỆP BÌNH THẠNH

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ – Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất giống bố mẹ và qui trình sản xuất đối với loại thủy sản, cây trồng chủ lực phù hợp với điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp của Tỉnh; nhập giống, chọn, tạo giống theo hướng lưu giữ [xem chi tiết]